Superflex-serien

Genom extrudering av ett polyuretanband eller en profil, som sammanförs med en ståltråd, som vanligtvis är kopparbelagd eller, för de tyngre versionerna, även PU-belagd för att ge bästa möjliga vidhäftning. Dessa två komponenter sammanförs av verktyget och svetsas sedan med varmluft. Genom att göra mer eller mindre tjocka profiler får vi lättare eller starkare slangar. Genom att använda olika typer av polyuretaner och tillsatser ger vi slutprodukten specifika egenskaper, t.ex. livsmedelskvalitet, flamskydd, antistatiska egenskaper, extra UV-beständighet för att nämna några. SUPERFLEX-produktportföljen, som sträcker sig från lätta kanaler, som täcker damm, rök, granulat och tillämpningar med lätt nötning, till extra förstärkta slangar för den mest krävande användningen, t.ex. överföring av stenar, stenar, sand och cement, täcker de flesta behoven hos vår industriella kundbas.

Product Range