Seria America

Każdy podstawowy wąż spiralny składa się ze ścianki z plastyfikowanego PCV i sztywnej spirali. Dwa stopione materiały są przenoszone do głowicy wytłaczającej, przeciskane przez matrycę, a profil jest nawijany na trzpień w celu wykonania ścianki węża. Wyciskany na gorąco profil, ze względu na swój kształt, przy następnym zwoju i ściśnięciu wałkiem zespala się i powstaje wąż. Wyciskając najpierw płaski profil na trzpieniu, tworzy się wąż z wewnętrzną wkładką. W tym przypadku różne kompatybilne materiały mogą być używane do określonych celów, takich jak właściwości ścierania lub tarcia lub kontrast kolorów, by wymienić tylko kilka przykładów. Dodatkowy drut miedziany umożliwi uziemienie w celu rozproszenia ładunków elektrostatycznych.

Product Range