Seria spiralna do powietrza

Każdy podstawowy wąż spiralny składa się ze ścianki z plastyfikowanego PCV i sztywnej spirali Dwa stopione materiały są przenoszone do głowicy wytłaczającej, przeciskane przez matrycę, a profil jest nawijany na trzpień, który tworzy ściankę węża. Wyciskany na gorąco profil, ze względu na swój kształt, przy następnym zwoju i ściśnięciu wałkiem zespala się i powstaje wąż. Dobierając Polietylen, PCV, Poliuretan lub ich mieszaniny do elastycznej ściany lub stosując dodatki, można wykonać wąż o różnych właściwościach. Niezależnie od tego, czy chodzi o odporność chemiczną, odporność na ścieranie, jakość żywności czy neutralność zapachową, można znaleźć rozwiązanie dla większości zastosowań. Dodatkowy drut miedziany umożliwi uziemienie w celu rozproszenia ładunków elektrostatycznych.

Product Range