Fiskeopdrett

🐟 Trygg og sikker transport av levende fisk 🌊 

Vi i Continental er stolte over å være en markedsledende leverandør innen akvakulturmarkedet.

Det er et absolutt krav at de som ønsker å være med på den eventyrlige veksten innen fiskeoppdrett, også ser til at fiskevelferd har førsteprioritet.

Vi er veldig stolte av å dele vårt arbeid med dere…

Våre slanger for transport av levende fisk er mye mer enn bare slanger, de er helt sentrale i livsløpet til oppdrettsfisken.

Dette er vi bevisste på og våre produkter er selve beviset på dette.

🔍 Sertifisert kvalitet:

Våre slanger er sertifiserte og underlagt kontinuerlig revisjon og kontroll for å sikre at de alltid er i henhold til de siste lover og regler i bransjen.

Vi går aldri på akkord med kvalitet og sikkerhet

Denne sertifiseringen gir trygghet til både våre kunder og fisken de er ansvarlig for.

🐠 Samarbeid med havbruksnæringen: 

Samarbeid er selve kjernen i vår strategi. Vi jobber tett med akvakultursektoren for å best mulig forstå de unike utfordringene og kravene oppdrettsanleggene står overfor.

Ved å samarbeide tett med eksperter og interessenter i bransjen kan vi skreddersy slangene våre for å dekke de ulike behovene til hvert anlegg.

Dette partnerskapet sikrer at produktene våre ikke bare oppfyller, men ofte overgår forventningene til markedet.

🌟 Prioritering av dyrevelferd: 

Vi går ikke på akkord med dyrevelferd.

Våre slanger er designet med dette i tankene, med mål om å minimere stress og gi fisken en så behagelig reise som mulig gjennom våre slanger.

Vi har også en forpliktelse utover det å tilby markedsledende slanger, vi vil også bidra til økt bærekraft og ansvarlighet i bransjen.

Vi har stor tro på at ved å opprettholde de høyeste standardene innen slangeproduksjon spiller vi en viktig rolle for videre suksess og vekst i fiskeoppdrett

Bli med oss i vårt oppdrag for å gjøre fiskeoppdrett tryggere, mer effektivt og ikke minst sikre skånsom håndtering av fisken.  

Sammen kan vi sikre at fisken trives og bidra til en bærekraftig næring og et bedre økosystem.

Lær mer om våre produkter:  Link to merlett website to download the brochure and see the video (long version) uploaded in youtube… 

“Fra hav til tallerken, vern om kvalitet og støtt fiskevelferd!“

«La oss gjøre en forskjell, en fisk av gangen! 🌍